Årsmøtet i Earth Charter Norge ga forsterket styre

EC15%20logo1

Årsmøtet 9.mars 2015 ble effektivt gjennomført i henhold til innkalling og saksliste. Etter årsmøtet er nå styret:

Halvor Stormoen        styreleder

Arne Ellevog                nestleder

Leif-Runar Forsth       styremedlem

Anne Brit Thorsen      styremedlem

Bodil Norvik                styremedlem

Torill Frydenlund        styremedlem