Bli med!

Alle kan bli med!

The Earth Charter (EC) er menneskehetens felles verdigrunnlag. Alle kan bli med å arbeide for å gjøre EC mer kjent og for at EC skal bli tatt mer i bruk.

 

Bli medlem i Earth Charter Norge!

Alle kan bli medlem i Earth Charter Norge. 

Innmelding:

Send gjerne innmelding pr e-post.  Husk kategori, navn og adresse, samt e-postadressen din (viktig). Når kontingent er betalt, blir medlemskapet registrert. Organisasjoner, bedrifter og etater må oppgi kontaktperson for medlemskapet.

E-post: til styreleder: torill(a)maanen.no

Post: 

Earth Charter Norge

c/o Styreleder Torill Frydenlund

Færegeportgaten 76

1632 GAMLE FREDRIKSTAD

 

Kontingentenen er:

Kr 100,- for personlige medlemmer under 18 år.
Kr 200,- for personlige medlemmer fra fylte 18 år i kalenderåret.
Kr 500,- for foreninger (NGO).
Kr 1000,- for firmaer og offentlige etater med mer med organisasjonsnummer.

Kontonummer er: 1503.10.95872.

 

Gjør The Earth Charter kjent!

Både FNs menneskerettighetserklæring og The Earth Charter trenger å bli mere kjent. Og å bli mer brukt. Du kan derfor gjøre en viktig innsats til beste for andre mennesker og verden, ved å spre kunnskaper om disse verdidokumentene. Et eksempel er å spre kunnskaper om dette nettstedet.

 

Bruk The Earth Charter!

Du kan bruke Earth Charter til å finne ut hva som er relevant for deg og de grupper du er med i. Du kan ta ut deler av EC og bruke som ditt eget verdigrunnlag eller som verdigrunnlag for grupper og organisasjoner. Du kan også finne tiltak for å virkeliggjøre ECs verdier. Målet er at Earth Charter skal brukes på alle områder i samfunnet.

Her er noen tips.

Hva kan det enkelte menneske gjøre?

 • Bruk Earth Charter til å klargjøre ditt eget verdigrunnlag.
 • Gi deg selv dine egne regler å leve etter.
 • Praktiser EC.
 • Gjør EC bedre kjent.
 • Bli med i Earth Charter Norge.
 • Lage og spre forslag om bruk av EC.

Hva kan grupper gjøre?

 • Bidra til å utvikle det enkelte menneske i gruppen.
 • Arbeide med EC i lys av miljø, livssyn, rettferdighet, demokrati og fred.

Hva kan organisasjoner/bedrifter gjøre?

 • Lage og bruke verdigrunnlag basert på EC.
 • Drive internt og eksternt verdiarbeid.
 • Etisk regnskap/verdiregnskap.

Hva kan skoler gjøre?

 • Samme som enkeltmennesker, grupper og organisasjoner.
 • Opplæring i Earth Charter.
 • Gjennomføre EC prosjekter.
 • Samarbeide med andre lands skoler om EC.

Lær mer om The Earth Charter og få flere tips!

Den internasjonale hjemmesiden til Earth Charter  inneholder mange eksempler om hvordan The Earth Charter kan brukes og om hva som skjer i forbindelse med The Earth Charter. Du kommer til det internasjonale nettstedet for The Earth Charter ved å klikke på:
http://www.earthcharterinaction.org