Bli med!

Alle kan bli med!

The Earth Charter (EC) er menneskehetens felles verdigrunnlag. Alle kan bli med å arbeide for å gjøre EC mer kjent og for at EC skal bli tatt mer i bruk.

Bli med i Earth Charter Norge!

Alle kan bli med i Earth Charter Norge. 

Innmelding:

Send gjerne en melding pr e-post.  Husk kategori, navn og adresse, samt e-postadressen din (viktig).

Organisasjoner, bedrifter og etater må oppgi kontaktperson for medlemskapet.

E-post: til styreleder Halvor Stormoen: halvor(a)stormoen.org

eller til

Styremedlem Hanne Lund-Kristensen: epost:hanne.lund-kristensen(a)usn.no

Økonomiske bidrag – Kontingent:

Vi opererer ikke lenger med medlemsregister og kontingent.

Som nettverksorganisasjon er vi imidlertid både takknemlige for, og avhengige av økonomiske bidrag for vårt virke, som for øvrig er dugnadsbasert. Alle prosjekter må være sikret finansiering før oppstart.

Kontonummer er: 1254 62 56780 i Cultura Bank. Kontonavn: Earth Charter Norge.

Gjør The Earth Charter kjent!

Både FNs menneskerettighetserklæring og The Earth Charter trenger å bli mere kjent. Og å bli mer brukt. Du kan derfor gjøre en viktig innsats til beste for andre mennesker og verden, ved å spre kunnskaper om disse verdidokumentene. Et eksempel er å spre kunnskaper om dette nettstedet.

Bruk The Earth Charter!

Du kan bruke Earth Charter til å finne ut hva som er relevant for deg og de grupper du er med i. Du kan ta ut deler av EC og bruke som ditt eget verdigrunnlag eller som verdigrunnlag for grupper og organisasjoner. Du kan også finne tiltak for å virkeliggjøre ECs verdier. Målet er at Earth Charter skal brukes på alle områder i samfunnet.

Her er noen tips.

Hva kan det enkelte menneske gjøre?

 • Bruk Earth Charter til å klargjøre ditt eget verdigrunnlag.
 • Gi deg selv dine egne regler å leve etter.
 • Praktiser EC.
 • Gjør EC bedre kjent.
 • Bli med i Earth Charter Norge.
 • Lage og spre forslag om bruk av EC.

Hva kan grupper gjøre?

 • Bidra til å utvikle det enkelte menneske i gruppen.
 • Arbeide med EC i lys av miljø, livssyn, rettferdighet, demokrati og fred.

Hva kan organisasjoner/bedrifter gjøre?

 • Lage og bruke verdigrunnlag basert på EC.
 • Drive internt og eksternt verdiarbeid.
 • Etisk regnskap/verdiregnskap.

Hva kan skoler gjøre?

 • Samme som enkeltmennesker, grupper og organisasjoner.
 • Opplæring i Earth Charter.
 • Gjennomføre EC prosjekter.
 • Samarbeide med andre lands skoler om EC.

Lær mer om The Earth Charter og få flere tips!

Den internasjonale hjemmesiden til Earth Charter  inneholder mange eksempler om hvordan The Earth Charter kan brukes og om hva som skjer i forbindelse med The Earth Charter. Du kommer til det internasjonale nettstedet for The Earth Charter ved å klikke på:
http://www.earthcharterinaction.org