Byen Montpelier i Vermont, USA, har fullført en prosess for å vedta en byplan for bærekraft som følger prinsippene formulert i the Earth Charter. Planen er kalt enVision Montpelier.

Å ta en beslutning om å endre hvordan den lovpålagte byplanleggingen skal styres og gjennomføres er ikke noe som skjer raskt eller uten å bli overveid grundig. Kom ikke på tanken om at alle politiske og økonomiske prosesser i byrådet vil endres automatisk bare på grunn av en god idé. Byer er som store skip, å vende dem bare noen få grader må nøye overveies og planlegges. Dette tar også tid  og å endre en tradisjonell byplan til en bærekraftig byplan som følger prinsippene og etikken utarbeidet i the Earth Charter vil vanligvis ta mellom 18 mnd og tre år, avhengig av byen, administrasjonen og hvor mange aspekter av byens policy som må endres.

Vesentlige handlinger:

Montpelier har den 8. September 2010 fullført den lange prosessen å få bystyret til å innføre en ny bærekraftig byplan. Det har vært flerfoldige aktiviteter som bidro til gjennombruddet og blant dem er:

–        Et bredt formidlingsarbeid og en deltakelseskampanje som var designet for å involvere alle parter i prosessen.

–        Et stipendprogram som gjorde det mulig for prosjekter som passet inn i planleggingsprosessen å gå i gang før planleggingsprosessen var ferdig.

–        Innlemmingen av visjonene og målene av planen utarbeidet av bystyret som et mellomtrinn før prosjektet var avsluttet.

–        Og et tiltak som tillot innbyggerne i hele Montpelier å ta del i utvelgelsesprosessen av hva topprioriteringene i prosjektet burde være.

Noen av fasettene i prosjektet som var spesielt nyttige for å bringe paradigmeskiftet framover inkluderte: 1) at prosjektet ble formet som læring eller utdanning for de involverte, i stedet for å være avhengige av eksperter; 2) at det ble fokusert på eiendeler av fellesskapet i stedet for problemene; og 3) at en langsiktig plan ble produsert. Samfunnet ble bedt om å se for seg byen 100 år frem i tid.