Lørenskog slutter seg til Earth Charter

Lørenskog kommune

Vedtak i kommunestyret 14.11.01:

1 Lørenskog kommune slutter seg til intensjonen i «The Earth Charter», datert mars 2000.

2 Kommunestyret forutsetter at dokumentet

«The Earth Charter»,

datert mars 2000,

inngår som en grunnleggende premiss i revideringen av kommuneplan for Lørenskog
for perioden 2002 – 2013.

Enstemmig vedtatt