The Earth Charter og Rio 20 kommunikasjonskampanje

Earth Charter International utarbeider en rekke informasjonsmateriale også i forbindelse med kampanjer.På Earth Charter International’s webside ligger det en video-snutt i forbindelse med «Rio +20» under mottoet «Se verden gjennom Earth Charter-linser»